Sida 1 av 1

Rowe AMI Tropicana

Postat: 5 november 2017, 16:31
av Gudd
Denna maskin gjorde jag i ordning för några år sedan.
Ska testa rörena nu när jag får igång min Tube Master Dynamic 50.

1386742996226.jpg
1386742996226.jpg (31.77 KiB) Visad 1105 gånger

Re: Rowe AMI Tropicana

Postat: 7 november 2017, 07:43
av torbjorn
Man ska inte hänga upp sig för mycket på resultaten av en rörprovare när man bedömer i vilket skick rör är, och har en specifik apparat rören ska användas i. Många slags rörfel som kan vara störande i en LF-förstärkare (brus, skrapljud t ex) upptäcker man inte alls med rörprovare. Kortslutningar, glödtrådsavbrott mm avslöjar sig själva. Dålig emission, dåligt vakuum, överledning mellan elektroder brukar vara lätt att konstatera genom att mäta upp spänningar i kretsen där röret är inkopplat och jämföra rörets arbetspunkt med siffror och diagram i databladet.
För slutrör är ett effektivt emissionsprov att låta förstärkaren gå normalt, belasta den med ett motstånd motsvarande högtalarens impedans, skicka in sinusspänning från tongenerator och styra ut till begynnande klippning. I det läget mäter man med oscilloskop på slutrörets (eller båda slutrörens i push-pull-förstärkare) anoder och kollar att bottenspänningsfallet (anodspänningen i signalens negativa toppar minus spänningen på katoden) verkar rimligt. I push-pull-förstärkare bör man också kolla att begynnande klippning sker symmetriskt, man kan gärna prova även vid andra belastningsimpedanser än den nominella (t ex halva och dubbla). I single-ended-slutsteg är det fullt normalt att klippningen blir lite osymmetrisk, i synnerhet vid avvikande belastningsimpedans.
Ett sätt att upptäcka rör som börjar bli trötta och inte har så mycket livslängd kvar är att provköra apparaten med sänkt nätspänning (t ex sänkt så att glödspänningen sjunker till 90 % av det nominella värdet, ca 5,6 V för 6,3 V-rör) och kolla att den fortfarande fungerar normalt i det läget.
Vissa slutrör (i synnerhet modernare typer med hög branthet, jag har framför allt sett det på EL41, EL84 och en del linjeslutrör för tv) har en tendens att få sekundäremission från styrgallret när de åldras. Man kan se detta genom att mäta likspänningen på styrgallret under drift, om den har tendens att krypa iväg i positiv riktning när röret har stått på en stund (och det inte beror på en dålig kopplingskondensator från steget innan, eller avbrott i gallerläckan) så är det läge att vara misstänksam mot röret. Om man inte gör något åt detta så kan anodströmmen bli alldeles för hög, vilket kan bränna sönder t ex utgångstransformator eller nättransformator om apparaten är dåligt försedd med säkringar för anodspänningen. Detta fel upptäcker man inte säkert med rörprovare.